הנטל להראות זיקה בין שרות שניתן להיטל שהוטל מוטל על כתפי הרשות המקומית

עת”מ 338/06 תכלת מפעלי צביעה ואשפרה (טקסטיל) בע”מ נ’ עיריית אשדוד

בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר-שבע (כבוד השופט ניל הנדל), ביטל חיוב בתשלום תוספת אגרה חד פעמית בגין הנחת צינורות. וקבע, כי העירייה אינה רשאית להטיל חיוב על תושביה כפי רצונה אלא עליה לפעול בהתאם לחוק המסמיך. נטל ההוכחה להראות כי קיימת זיקה בין ההיטל לבין השירותים בפועל מוטלת לכתפי העירייה ועליה להוכיחה על ידי הצגת תשתית עובדתי מבוססת. השרות שניתן בגין זכויות מים אינו מבסס את הקשר הנדרש להיטל.

לקריאת פסק הדין