הסכמת העירייה לתשלום שליש הארנונה עד לקבלת החלטה על פטור אינה מקימה אינטרס הסתמכות לעמותה להיות פטורה מתשלום מלא עם קבלת החלטה סופית בבקשה

בש”א 1142/09 בצלם-מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים נ’ עיריית ירושלים

העמותה ביקשה להתגונן כנגד תביעה לתשלום ארנונה כנגדה בטענה שבקשה שהגישה בשנת 2001 נענתה בשנת 2007 ועל כן לא ניתן לחייב אותה לפני מתן ההחלטה בשנת 2007 לגבי שנים קודמות. נקבע, כי עיכוב במתן החלטה על פטור מתשלום ארנונה אינו עילה לקבלת פטור מהתשלום לגבי התקופה שקדמה למתן ההחלטה.העובדה שהעיירייה הסכימה לתשלום שליש הארנונה עד לקבלת החלטה אינה בגדר מצג שוא המקים אינטרס הסתמכות לעמותה.