הסמכות בתביעת השבה היתה והינה לפי מבחן הסעד הנתבע

ת”א 22785-12-11 ד.א.ש אפיקי נדל”ן בע”מ נ’ עיריית תל אביב-יפו

הנתבעת, עיריית תל אביב-יפו, הגישה בקשה לסלק על הסף תביעה להשבת סכומים ששולמו לה על ידי התובעת בגין קרן חנייה ובגין היטל סלילה. בבקשתה, טענה כי לביהמ”ש השלום אין סמכות עניינית, היות והתביעה תוקפת החלטות מנהליות, וכן טענה כי כבר ביצעה קיזוז ואף השבה של הסכומים הנתבעים. ביהמ”ש דחה את הבקשה וקבע כי בתביעה שהסעד המבוקש בה הינו השבת כספים, בניגוד לתביעה שהסעד בה נוגע לביטול או שינוי החלטה מנהלית, הסמכות העניינית נתונה לביהמ”ש האזרחי לפי גובה הסכום. ביהמ”ש הסתמך על פסיקה של ביהמ”ש העליון והמחוזי. באשר לטענות ההשבה והקיזוז, קבע ביהמ”ש כי המדובר בטענות עובדתיות הדורשות הוכחה במסגרת הליך ראייתי. הליך כזה יתקיים במסגרת הדיון לגופה של תביעה, ולא במסגרת בקשה לסילוק על הסף.