הסמכות הייחודית לדון בטענות כנגד תאגידי מים וביוב היא הרשות הממשלתית למים וביוב

ת.א. (אשדוד) 31229-07-10 משה כהן נ’ עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע”מ,

נמחקה מחוסר סמכות תביעה אזרחית על סך כ-300,000 ₪ בגין גבייה ביתר של אגרת חיבור מים, אגרת הנחת צינורות מים והיטל ביוב שהוגש כנגד תאגיד.נקבע שלביהמ”ש אין סמכות עניינית לדון בתביעה, לאור קיומה של הרשות הממשלתית למים וביוב, המהווה מנגנון פיקוח ייחודי על פי חוק תאגידי המים וביוב, תשס”א.

לקריאת פסק הדין