הסמכות העניינית לדון בתביעת השבה של חיובי תאגיד מים נתונה לבית המשפט

ת”א 13862-08 אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין בע”מ ואח’ נ’ “הגיחון” מפעלי מים וביוב ירושלים בע”מ

תביעת השבה שהוגשה לבית המשפט השלום בירושלים ע”ס 2,000,000 ₪, בגין אגרות פיתוח מערכת מים, ואגרות חיבור רשת פרטית למפעל מים והיטלי ביוב, שנגבו מהתובעים במהלך השנים 2003-2002 ע”י תאגיד המים והביוב, “הגיחון” מפעלי מים וביוב ירושלים בע”מ. בית המשפט השלום דחה את טענת הגיחון להיעדר סמכות עניינית לדון בתביעת ההשבה, וקבע בהסתמך על פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים בעת”מ (ת”א) 326/07 מיתב-מים נ’ קרן פייר (26/07/10) פורסם באתר נבו), כי ברשות מקומית שבה פועל תאגיד מים, אין עוד קיום לועדות ערר לענייני ביוב, והסמכות לדון בתביעת ההשבה נתונות לבתי המשפט.