הסמכות העניינית נקבעת על פי הסעד ועל כן בתביעת השבה הסמכות לבית המשפט האזרחי בלבד

עת”מ (ת”א) 1035/09 פרחי ביקל בע”מ נ’ עירית ראשל”צ

עתירת העותרת להשבת כספים ששילמה לעיריית ראשון לציון בגין היטלי פיתוח.בטענות להעדר סבירות ואי חוקיות הדרישה נמחקה מחוסר סמכות עניינית. נקבע כי על פי מבחן הסעד, תהא הערכאה האזרחית מוסמכת לדון בתביעה גם אם העילות עליהן מבוססת התביעה הן מתחום המשפט המנהלי.עוד נקבע כי אין לקבל את הבקשה לתיקון העתירה כך שיושמט ממנה סעד ההשבה ויוותר הסעד ההצהרתי שכן הדיון בסעד ההצהרתי לא יסיים את המחלוקת בין הצדדים ואין לו כל ערך ללא קביעה אופרטיבית בדבר חובת המשיבה להשיב את הכספים שנגבו.

לקריאת פסק הדין