הסנקציה של קבלת השגה שלא נענתה במועד לא תקיפה במקרה שההשגה עצמה הוגשה באיחור.

בר”מ 6333/09 רם חן חניונים בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית תל אביב, ניתן ביום 11.10.2009; לקריאת פסק הדין במלואו – ראה מאגר “נבו”.

הסנקציה הקיימת בחוק לקבלת השגה שנענתה באיחור אינה חלה במקרה שההשגה הוגשה באיחור מעבר ל-90 הימים הקבועים לכך בחוק.