העירייה התרשלה כאשר מסרה לתובעים בעת מתן האישור להעברת הזכויות שאין חיוב בהיטל סלילה

א”מ 1580/07 משיח ואח’ נ’ אטיאס ואח’ ועיריית הוד השרון

התקבלה תביעה להשבת היטל סלילה בנימוק שהתובעים קיבלו מהעירייה מידע שגוי בנוגע לחבות בהיטל עובר לרכישת הנכסץ נקבע כי העירייה התרשלה לממש את גביית ההיטל במספר רב של הזדמנויות ואין להטיל על התובעים את תוצאות מחדליה

לקריאת פסק הדין