הפחתה הדורשת תיקון אפליה איננה נחשבת “שינוי שיטת חישוב”

עתמ (ת”א) 31495-03-13 ענת חרחס נ’ עירית תל-אביב-יפו)

נקבע כי תיקון הנובע מהצורך למנוע אפליה בין אזרחי העירי אינו בגדר “שינוי שיטת חישוב” ולכן הפחתה נחשבה ככשרה. בית המשפט דן בחישוב שטח מרתף בבית פרטי לעומת בית משותף. אפליה הדורשת תיקון הצו תוכשר על ידי בית המשפט מטעמים של מדיניות שיפוטית וחוקיות.

לקריאת פסק הדין