הפעלת סמכותו הכללית של בית המשפט על מנת למנוע עיוות דין בהטלת חיוב שכבר נקבע בעבר שהוא שגוי

עא (ת”א) 7649-06-13 מועדון כדורת דשא רמת גן נ’ עיריית רמת גן

לאחר שנפסק כבר על ידי ועדת הערר כי הסיווג הנכון לנכס הוא סיווג של אולם ספורט ולא סיווג עיסקי של נכס מסחרי,וכל עוד לא חל כל שינוי במהות הנכס ובשימוש שנעשה בו, הרי שההגינות הציבורית מחייבת ליתן סעד לפונה כדי למנוע עיוות דין ולהתגבר על המחסום הפרוצדוראלי של אי הגשת השגה במועד, במיוחד כאשר מדובר במלכ”ר. בית המשפט הורה לעירייה להמנע מלגבות על פי סיווג שברי לכולי עלמא שהוא שגוי. .

לקריאת פסק הדין