הצבת גדר גרידא אינה הופכת קרקע ל”קרקע תפוסה”

עמנ (חי’) 36801-09-12 סקום (ישראל) בע”מ נ’ עירית עכו

הצבת גדר רק לשם מניעת שימוש מאחר אינה בגדר “שימוש בפועל” וממילא תיחשב “אדמת בנין” ולא “קרקע תפוסה”

לקריאת פסק הדין