הרשות המקומית מנועה מלנקוט הליכי גבייה מנהליים במידה ולנישום לא ניתנה הזדמנות להתגונן כנגד החיוב.

עת”מ 1006/06 טובה גורפינקל נ. עירית פתח תקווה 

על רשות הנוקטת בהליכי גביה מנהליים לוודא, כי לנישום הייתה הזדמנות לטעון כנגד החיוב, טרם נקיטתם. כך עולה מהחלטתה של כב’ השופטת מיכל רובינשטיין (בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב), אשר קבעה כי עירית פתח תקווה אינה יכולה לנקוט בהליכי גביה מנהליים בגין חוב ארנונה מהשנים 1991-1994. בית המשפט קיבל את הטענה כי החוב התיישן וקבע גם, כי בשל חלוף הזמן נגרם נזק ראייתי שאינו מאפשר הוכחת התשלום, וכי נקיטת הליכי גביה זמן כה רב לאחר היווצרותו הלכאורית של החוב, הנה בלתי ראויה, עוקפת הליכים משפטיים וטענות התיישנות, נגועה בשיהוי בלתי סביר ופוגעת באינטרס הציבור.

לקריאת פסק הדין