הרשות לא חייבת לפטור מאגרת ביוב בגין מים שלא מוזרמים לביוב

(עת”מ 20863-07-13 עוף טוב (שאן) בע”מ ואח’ נ’ המועצה האיזורית עמק המעיינות).

נדחתה עתירה שביקשה לתקוף את חיובה באגרת ביוב לפי כמות המים הנצרכת ולא לפי כמות המים המוזרמת על ידן למערכת הביוב. נקבע כי ההחלטה אם לפטור מאגרת ביוב בגין מים שלא מוזרמים לביוב הינה החלטה של הרשות המקומית אשר רשאית לשקול את שיקוליה לרבות השלכות הפטור על תקציבה, או שיקולים להקשורים לטיב השפכים.

לקריאת פסק הדין