השבת ארנונה שנגבתה ביתר

תא”מ 57031-12-12 אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע”מ נ’ עיריית חיפה

נקבע כי כי על הרשות להשיב ארנונה שנגבתה ביתר ולא להסתתר תחת הוראות הפרוצדורליות בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל”ו-1976, הקובע את סמכותם הייחודית של מנהל הארנונה וועדת הערר.

לקריאת פסק הדין