השבת ארנונה שנגבתה ביתר מיום קבלת טופס 4 ודחיית טענה לפגיעה בתקציב

(עתמ (ת”א) 2047-06 חזן עמי נ’ עיריית נתניה). 

בית המשפט דחה את טענות העירייה להגנה מפני השבה בטענה לפגיעה בתקציב נוכח השתלשלות האירועים ואשמת המשיבה וכן לאור כך שמדובר בהשבה יחסית זניחה. נקבע כי יש להגן על זכות האזרח הרשאי להניח כי חיובים שהוא מקבל מהעיריה מבוססים על תשתית חוקית. בית המשפט הורה לעירייה על השבת כל הכספים שנגבו ביתר רטרואקטיבית מיום שהנכס אושר לאכלוס על פי טופס 4 .

לקריאת פסק הדין