השבת ארנונה ששולמה ביתר בגין טעות בשטח הנכס על אף שלא הוגשו השגות במהלך השנים

ת”א 52542 נורמה לוינבוק נ. עירית תל אביב 

בית המשפט השלום בת”א (כב’ השופט רחמים כהן) פסק כי על עירית תל אביב להשיב תשלומי ארנונה שניגבו ביתר בגלל טעות במדידת שטחים שעשתה העירייה, זאת כאשר הסתבר בעקבות מדידה חוזרת שנערכה בשנת 2005 ששטח הנכס קטן  (586 מ”ר) יותר מאשר נמדד וחויב קודם לכן (617 מ”ר). בית המשפט, דחה את טענות העירייה לפיהן היתה התובעת צריכה להגיש השגות על גובה החיוב למנהל הארנונה וכי לבית המשפט אין סמכות לדון בתביעות ההשבה וקבע, כי לאור פסיקת בית המשפט העליון במקרים קודמים (לה נסיונל, קזס, רשות העתיקות) ומדיני עשיית עושר,  מן הראוי שהעירייה תשיב את הכספים שניגבו ביתר לתובעת.

לקריאת פסק הדין