השתק ושיהוי כנגד חיוב בדמי השתתפות

תק (חד’) 55461-05-13 יצחק עוקשי נ’ רשות מקומית פרדס חנה כרכור

בית המשפט דן בתנאים בהם ניתן להחיל על תובע טענה להשתק ושיהוי לפיה יהיה מנוע מלטעון טענה שהיה מודע לה במשך שנים רבות ונמנע מלעשות כן בכל הנוגע לחיובי בדמי השתתפות.בין היתר נקבע כי העלאת טענה שהנישום מודע לה לאחר שתיקה מרובת שנים, יש בה משום שיהוי ניכר בכל הנוגע לתקיפת ההחלטה לחייב בדמי ההשתתפות, ובמצב זה עשוי להיות מוחל עת התובע השתק יחסי.

לקריאת פסק הדין