השתחררות מחוזה שלטוני לטובת הציבור יאושר בנסיבות חריגות המצדיקות זאת בלבד

עת”מ 1046/07 רם-חן חניונים בע”מ נ’ עיריית תל אביב-יפו

התחייבות העירייה בהסכם לגבי שטח החניון אינה ניתנת לשינוי ללא נסיבות רלבנטיות המצדיקות זאת, בפרט שמדובר בחוזה לטובת הציבור.

לקריאת פסק הדין