התגבשות העילה לחיוב בהיטל תיקבע לפי המועד המוקדם ביותר האפשרי מבחינת חוק העזר

תא (ת”א)54283/06 אמיר רפפורט נ’ אלי בר בטחון בע”מ

בהסכם מכר בו מועד חתימת ההסכם הוא “קו פרשת המים” לענין זהות הנישום בהיטלי פיתוח (אם התגבשה העילה לפני החתימה- התשלום יחול על המוכר ולהיפך) -יש לפרש את מועד החיוב, כמועד המוקדם ביותר שיכול להתפרש מתוך חוק העזר הרלוונטי. החיוב המוקדם ביותר שנקבע הוא היום בו הופכת משאלת הלב של הרשות לביצוע עבודות הפיתוח למחויבות לביצוען.

לקריאת פסק הדין