התוצאה של אי המצאת תחשיבים העומדים בבסיס התעריפים בחוק העזר הינה ביטול ההיטלים

עת”מ 3917-09-11 שלמה א. אנגל בע”מ  נ’ עיריית לוד.

חיובים בהיטלי פיתוח שנדרשו עקב טענה לבנייה בלתי חוקית בוטלו על ידי בית המשפט לאחר שהתקבלה טענה שהעירייה לא השכילה להראות את התחשיבים העומדים בבסיס התעריפים בחוק העזר. טענה להעדר סמכות להטלת היטלים בגין בנייה לא חוקית כיוון שלא נפתחו הליכים פליליים- נדחתה. במסגרת התיק בוטלו החיובים בהיטלי ביוב ומים לאור הקמת תאגיד מים וביוב בתחומי העירייה שהוא הגורם בעל הסמכות הבלעדית לגבות את היטלי המים וביוב- ולא העירייה.

לקריאת פסק הדין