התיישנות ושיהוי בהטלת היטל ביוב

וע (ת”א) 1159/03  חלבי מלכה ו- 35 אח’ נ’ עיריית הרצליה

ועדת הערר בתל אביב קבעה כי מרוץ ההתיישנות לחיוב בהיטל ביוב מתחיל במועד שבו התגבש החיוב לכדי חיוב בר תביעה – הוא מועד תחילת ביצוע עבודות התשתית. לעניין זה ועדת הערר הסתמכה על סעיף 16 לחוק הביוב שמנוסח כך שההודעה על החלטת מועצה על התקנת הביוב תימסר קודם לתחילת הפעולה, ועל סעיף 2 לחוק העזר ביוב להרצליה (שם מצויים המקרקעין), המפנה לעניין קביעת שיעור ההיטל למועד תחילת העבודה. ועדת הערר קבעה כי גם טענת השיהוי עומדת לזכות העוררים לאור העובדה שדרישת החיוב  הומצאה לעוררת 10 שנים לאחר ביצוע העבודות, דבר שמנע מהעוררת להציג מסמכים שיוכיחו את טענותיה כנגד הדרישה. ועדת הערר קבע כי אין לצפות מהעוררת להחזיק מסמכים זמן כה רב.

לקריאת פסק הדין