התיישנות שחלה על חבות לשלם אגרת הנחת צינורות מים

עת”מ 2188-09-09 תעשיות חרושת חומרי נפץ (1997) בע”מ נ’ מועצה מקומית זיכרון יעקב, 

התקבלה טענת התיישנות על חבות לשלם היטל הנחת צנרת בגין דרישות תשלום שנשלחו בשנת 2008 כאשר נקבע שהעירייה ידעה כבר בשנת 2000 על המבנים על אף שלא ניתן להם היתר והעבודות בוצעו בעבר הרחוק. ייצויין, כי נפתחו הליכים להכשיר את הבנייה בשנת 2004. העותרת מחזיקה במפעל לייצור כלי נפץ מאז שנת 1953, בשנת 1957 נחתם הסכם חכירה,לגבי 383.1 דונם. בשנת 1971 הוחכר שטח נוסף של 233.8 דונם, ובשנות ה-90 292.3 דונם נוספים. לטענת העותרת, משנת 2000 ואילך לא הוקמו מבנים כלשהם. נטען כי החיבור למערכת המים נעשה לפני חקיקת חוק העזר הרלבנטי משנת 66′, ובמידה ומדובר בעבודות שנעשו לאחר חקיקת החוק- הרי שחלה עליהן התיישנות. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע שמכיוון שאין חולק כי המועצה ידעה על הקמת המבנים לכל המאוחר בשנת 2000, הרי שחלה התיישנות על החוב

לקריאת פסק הדין