התנאים לגביית חוב לרשות מקומית מבעל שליטה של חברה חדלת פרעון

א 19519-12-10 עירית קרית ביאליק ואח’ נ’ מוצרי בטון ביאליק בעמ ואח’

בית המשפט נמנתח את סעיף 8ג ואת התנאים המזכים את הרשות להרמת מסך סטטוטורית ומאפשרים לגבות חובות של חברה חדלת פרעון מבעל שליטה. על העירייה להוכיח כי מדובר בחוב שהחברה לא פרעה והיא הפסיקה את פעילותה. במקרה זה קיימת “חזקת הברחה” והנטל עובר לבעל השליטה להוכיח, ברמה של הטיית מאזן ההסתברויות, כי לא הועברו אליו נכסים מהחברה ללא תמורה או בתמורה חלקית