התקבלה הודעת חדילה לגבי גביית אגרת חיבור על ידי תאגיד מים וביוב

ת”מ 31104-10-13 אחים שגראווי ייזום ובניה בע”מ נ’ עין כרמים תאגיד מים וביוב בע”מ

התובעת חויבה על ידי תאגיד המים והביוב של כרמיאל באגרת חיבור, לפי חוק העזר לכרמיאל בעניין אספקת מים. נקבע במסגרת הודעת חדילה שחוק תאגידי מים וביוב והכללים שנקבעו מכוחו בשנת 2009 אוסרים על גביית אגרות חיבור החל משנת 2010.

לקריאת ההחלטה