התקבל ערעור כנגד שינויים לא חוקיים בצו הארנונה של עירייית חיפה הנוגעים להיקף העסקים הנכללים תחת סיווג ע2 בצו

עמ”נ 350/06 מנהלת הארנונה בעירית חיפה נ’ עבוד ואח’,

נקבע י השינויים שביצעה עיריית חיפה בצו הארנונה, על אף שיש בהם הגיון, הינם שינויים המנוגדים לחוקי ההקפאה אשר נועדו להקפיא תעריפים ולמנוע עקיפת ההקפאה, גם על דרך של סיווג מחדש. עיריית חיפה שינתה את ההגדרה בצו כך שהשינוי צמצם את העסקים הנכנסים להגדרה ע/2 הקובע סיווג מופחת .

לקריאת פסק הדין