ועדת ערר לענייני ארנונה הינה גוף מעין שיפוטי ועל החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה שהתקבלה בהרכב חסר, בטלה

עת”מ (ב”ש) 15/05 מפעלי תובלה אילת נ’ מנהל הארנונה של עיריית אילת, 

ועדת ערר לענייני ארנונה קיבלה החלטה בהרכב חסר. בית משפט לעניינים מנהלים בבאר שבע קבע בערעור שהוגש על אותה החלטה, כי ההחלטה בטלה. בית המשפט קבע כי ועדת הערר לענייני ארנונה הינה גוף מעין שיפוטי, וזאת, מפני שהתנהלותה דומה להתנהלותו של בית משפט: הקובע עמדה לאחר ששמע את עמדות שני הצדדים החלוקים בפניו. ראוי שעל גוף מעין שיפוטי יחילו כללים הדומים לכללים החלים בבית משפט. כך, החלטה שמתקבלת בפני הרכב חסר התקבלה בחוסר סמכות ולפיכך בטלה.