חברה קבלנית מנוסה שהוכח כי הייתה מודעת לזכות הערר, לא תוכל להתלות בפגם אי ציון זכות הערר בדרישת התשלום

ו’ע 1097-07 יהלומית פרץ נ’ עיריית באר שבע, ניתן ביום 27/04/2010

חזקה על חברה הפועלת בהיקפי בנייה משמעותיים כגון העוררת, ואשר נעזרת ביועצים משפטיים מנוסים שהיא מודעת לאפשרות הגשת הערר ועל כן לא תעמוד לה הטענה לאיחור בשל אי ציון זכות הערר. הועדה הסתמכה על כך שתלוי ועומד ערר שהגישה העוררת כנגד דרישת תשלום אחרת שהוצאה במקביל לדרישת התשלום נשוא הערר.