חובת ההגינות מחייבת העדפת הליכים משפטיים על פני גבייה מנהלית במקום שבעל שליטה טוען כנגד חיובו באופן אישי בעילות שאינן מושא להליכי השגה וער

עתמ (חי’) 46762-10-13 אירנה זורין נ’ עיריית חיפה

בית המשפט עושה מעט סדר בחובותיה המנהליות של רשות מקומית בהליכים לגביית חובות מבעל שליטה. בית המשפט מטיל על הרשות המקומית חובת הגינות להעדיף נקיטת הליכים משפטיים לעל פני הליכי גבייה מנהליים במקום שבעל שליטה מעלה טענות כנגד חיובו האישי למרות שהן אינן נכללות בגדר העילות לדיון במסגרת חוק הערר בהליכי השגה וערר. בעל שליטה שננקטו כנגדו הליכי גבייה מנהליים זכאי לפנות בבקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט המנהלי בהליך של עתירה מנהלית ובית המשפט רשאי להעביר את הדיון לבית המשפט האזרחי.

לקריאת ההחלטה