חובת רשות מקומית להשיב היטלי פיתוח שנגבו עבור שרות שלא בוצע למעלה מעשור לאחר גביית ההיטל

ת.א. (חיפה) 11078/05 בר משיח שי נ’ עירית קריית אתא

בית משפט השלום בחיפה (כבוד הש’ עדי חן ברק), נדרש לסוגיה בעקבות תביעה נזיקית נגד עירית קריית אתא. התובע טען לפיצוי בגין ירידת ערך הנכס, בשל העדר פיתוח סביבתי- סלילת מדרכה וניקוז, וכן להשבת ההיטלים ששילם (אולם בהמשך חזר בו מסעד ההשבה). בית המשפט לא קיבל את טענת העירייה כי ביצעה את עבודות הפיתוח כנדרש, בכך שסללה מדרכה בחלקו המרוחק של הרחוב. אולם, קבע, כי אי- ביצוע  העבודות אינו מהווה עוולה נזיקית של הפרת חובה חקוקה, ודחה לכן את טענת התובע, לפיצוי בגין ירידת ערך. לגבי סוגיית ההשבה, קבעה השופטת כי העירייה גבתה היטלים בעבור סלילת מדרכה וניקוז, אולם בפועל, למרות שחלפו כ-10 שנים, לא סיפקה שרות זה לתובע, ולכן עליה להשיב לו היטלים אלה. ואולם, כאמור, התובע חזר בו מסעד זה של השבה, ככל הנראה  משום שמכר את הנכס בגינו שילם ההיטלים, ובאם יושב לו כספו, יהא חשוף לתביעה מצד הקונים.

לקריאת פסק הדין