חיוב בארנונה של שטחים שונים בתחום חוות מיכלי דלק וכן הגדרת מיכלים כ”בנין” לצורכי ארנונה

חיוב בארנונה של שטחים שונים בתחום חוות מיכלי דלק וכן הגדרת מיכלים כ”בנין” לצורכי ארנונה

נקבע כי שטחי בור וטרשים ייחשבו כשטחים ברי חיוב בארנונה בשל העובדה שהם מגודרים ונמנע מאחרים שימוש בהם, כמו כן, נעשה בהם שימוש לצורכי בטחון. כן נקבע, כי מיכלים המתנשאים לגובה של 19 מטר הינם בגדר בנין.

לקריאת פסק הדין