חיוב מבנה הרוס שלא ראוי לשימוש בהיטל ביוב הינו חיוב חוקי

עמנ (חי’) 283/05 שירותי בריאות כללית נ’ המועצה האזורית מטה אשר

ניתן לחייב בהיטל ביוב גם מבנה שאיננו ראוי לשימוש. ניתן לחייב בהיטל ביוב, גם מבנה שנקבע לגביו, כי אין לחייבו בארנונה על פי הוראות סעיף 330 לפקודת העיריות, עקב היותו לא ראוי לשימוש. בית המשפט קבע, כי מדובר בשני עניינים שונים בתכלית. בארנונה מחויב הנהנה מהשימוש השוטף במבנה;  בהיטל ביוב, מחויב הנהנה הפוטנציאלי מהנכס. בארנונה מדובר בחיוב עיתי רב פעמי. בהיטל ביוב מדובר בחיוב חד פעמי. כלומר, אין חשש שבעל הנכס יחויב פעמיים בגין אותו שטח מבנה.

לקריאת פסק הדין