חיוב נכס שטרם קיבל אישור איכלוס לפי סיווג “אחסנה” , זהות המחזיק בנכס מסוג שכזה

ת”א 44439-12-10 עיריית קריית-אתא נ’ מיקי גיא יזום והשקעות בע”מ,

נכס שלא חובר לחשמל ולא קיבל אישור אכלוס יכול בנסיבות מסוימות להיות מחויב לפי סיווג מחסן. מי שבידו יכולת הפיקוח והשליטה על הנכס ייחשב כמחזיק בנכס.

לקריאת פסק הדין