חלוף זמן רב ממועד סיום עבודות הסלילה אין בו כדי להעניק פטור מחיוב בהיטל סלילה

ע”א (חי’) 3403/06 עיריית נהריה נ’ יצחק כוכב ובניו בע”מ

חלוף הזמן ממועד הסלילה ועד להטלת ההיטל בעקבות בנייה חדשה אין בו כדי למנוע את הטלת ההיטל שהינו במהותו חיוב בעל תחולה נדחית, לא כפי שנפסק בענין אל עמי (דעת הרוב)

לקריאת פסק הדין