חניה פתוחה לציבור ללא תשלום תחשב לחניון, עפ”י צו הארנונה של הרצליה

עמנ (ת”א) 325/07 רז לי נכסים בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עירית הרצליה

על פי לשון צו הארנונה של הרצליה, חניון ללא תשלום פטור מארנונה. נעשתה אבחנה בין החניונים בחיפה וברמת גן שנידונו בפרשות גולדהמר ואורי חן שם נקבע, כי מקומות חניה שגובים תשלוםעבור השימוש בהם יחשבו כחניון. הצד השווה בהם הוא תכלית החקיקה, שהינה עידוד הקצאת שטחים למטרות חנייה לציבור הרחב. בית המשפט ל(כב’ השופטת רונן) דחה את הערעור בשל איחור בהגשת הערר. גם אם יש סמכות להארכת מועד, הרי שזו ניתנת רק “מטעמים מיוחדים שיירשמו”.

לקריאת פסק הדין