טענה לאי מתן פטור מנכס ריק (להבדיל מטענת שטח) בסמכות בית המשפט בתביעת השבה

תא (י-ם) 13340-12-11 אלומון לאב בע”מ נ’ עירית ירושלים

טענה לחישוב סכום ארנונה על בסיס נתוני שטח שגויים אינה במסכותו של בית המשפט האזרחי בשל כך שלא נתקיימו הליכי השגה וערר, אולם, טענה לגבי אי מתן פטור מארנונה לנכס ריק הינה בסמכות בית המשפט הן בשל כך שטענה זו אינה בסמכות מנהל הארנונה והן בשל כך שהיא למעשה תקיפה עקיפה של החלטת הרשות משהסעד המבוקש בגינה הוא השבה, ולכן מצויה בסמכות בית משפט השלום.