טענה שלחברה לא היו נכסים יש להוכיח בראיות של ממש על מנת להפריך את חזקת ההברחה

עמנ (חי’) 45950-03-13ויקטור עבוד נ’ וועדת ערר לעניניי ארנונה).

נדחו עתירות לביטול החלטה לחייב בעל שליטה בגין חובות החברה. נקבע, נוכח הרישום בדו”ח רשם החברות המלמד לכאורה על קיום נכסים, משלא הוצגו בפני העיריה ראיות של ממש על כך שלחברה לא היו נכסים כפי שביקשו לטעון בעלי השליטה, על בעלי השליטה להציג ראיות של ממש שלחברה לא היו נכסים על מנת להפריך את חזקת ההברחה.לקריאת לקריאת פסק הדין