טענות לנכס לא ראוי לשימוש- בסמכות מנהל הארנונה

עתמ (חי’) 13014-12-13 קרן קיימת לישראל נ’ מועצה מקומית פקיעין

טענות לגבי נכס לא ראוי לשימוש הינו בסמכותו של מנהל הארנונה לפי לסעיף 3(א)(2) לחוק הערר. נקבע, כי עניין היות נכס בלתי ראוי לשימוש נכנס בגדר “טעות בשימוש בנכס”

לקריאת פסק הדין