טענות שעניינן חיוב רטרואקטיבי, שינוי שיטת חישוב וחריגה מחוקי הקפאה אינן בסמכותה של ועדת הערר

עת” 1170/06 דור אנרגיה 1998 נ. עירית כרמיאל,

כך קבע בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת (כב’ השופטת מוניץ); בית המשפט קרא למחוקק ל”עשות סדר” בעניין  הסמכות וקבע כי לפי ההסדר החקוק כעת, אין לעותרת מנוס אלא לנהל הליכים כפולים. שאלות של חיוב רטרואקטיבי בריבית פיגורים, שינוי שיטת מדידה, חריגה מחוקי הקפאה אינם בסמכות מנהל הארנונה/ועדת ערר אלא בסמכות בית המשפט לעניינים מנהליים. לוועדת הערר הסמכות לברר את הממצאים העובדתיים שבבסיס הטענות המשפטיות הללו. נקבע כי בית המשפט לעניינים מנהליים, יתייחס לשאלות המשפטיות שבסמכותו  וזאת על בסיס הממצאים העובדתיים שתקבע וועדת הערר. לפיכך ימתין הדיון עד שוועדת הערר תברר את השאלות שבעובדה.