ייצור “אב טיפוס” הינה פעילות נלווית לייצור המוני ותיחשב כמלאכה.

עמנ (ת”א) 251/07  מנהל הארנונה של עיריית תל אביב נ’ סטודיו עינהר בע”מ

בית המשפט (כב’ השופט ישעיה) קבע, כי יצור אב טיפוס של דגם, בעזרת מכשירים שונים אשר נמצאים בנכס, הוא יצור לכל דבר ועניין. העובדה שהיצור ההמוני נעשה במקום אחר, אין בה כדי לבטל את הליך היצור שנעשה בבניית אב הטיפוס. פעילות של עיצוב המוצר הינה פעילות  נלווית וטפלה לפעילות העיקרית- יצור. משנקבע כי הפעילות העיקרית בנכס היא יצור, הרי שיש לסווגו לעניין ארנונה כבית מלאכה.

לקריאת פסק הדין