יישום הלכת ההשתחררות מהסכם במקום שהנישום שינה מצבו לרעה

עת”מ 21373-10-11 פלאפון תקשורת בע”מ

על פי ‘הלכת ההשתחררות’ רשאית רשות להשתחרר מהסכם שערכה כאשר קיים צורך ציבורי חיוני בהתרת החוזה, ובדרך כלל יהא עליה להראות כי היה שינוי בנסיבות החיצוניות שהתקיימו בעת כריתת החוזה.מאידך, לא ניתן להשתחרר מחוזה בקלות במקום שבו הנישום שינה מצבו לרעה על סמך התנהלותה של העירייה. על בית המשפט למצוא את נקודת האיזון הארכימדית שתבטא את מכלול השיקולים הנוגדים שהם כיבוד ההסכמה , מחד, וגביית מס אמת, מאידך כאשר בתווך יש להתחשב בחובת ההגינות והכרה באינטרס ההסתמכות.

לקריאת פסק הדין