יש לפרש את הסיווג “בנקים וחברות” ביטוח בצמצום ולא להחילו על שטחים שאינם משמשים באופן מובהק לשימושים אלה

עת”מ 08-118 עיריית תל-אביב יפו נ’ כלל חברה לביטוח בע”מ-ת”א

בית המשפט המחוזי בתל אביב חזר על עמדתו  בעת”מ (ת”א) 321/08 כלל חברה לביטוח בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית תל אביב וקבע כי ראוי לתת לסיווג של “בנקים חוברות ביטוח” פרשנות מצמצמת, ואין לקבל את הגישה לסיווג גורף של כל נכס המוחזק ע”י בנק או חברת ביטוח תחת סיווג זה. בית המשפט דחה את ערעורה של עיריית תל אביב וקבע כי העירייה לא הצליחה לסתור את קביעתה העובדתית של ועדת הערר כי קיים נתק מהותי בין הפעילות במשרד עו”ד לבין פעילות חברת הביטוח. בית המשפט חזר על עמדתו לפיה המבחן שצריך לחול הוא מבחן משולב, הבוחן הן את זהות המחזיק בנכס והן את אופי השימוש בו, וכי יש לתת פרשנות מצמצמת לסיווג “בנקים וחברות ביטוח”.