יש לקרוא את הוראות הצו כלשונן וכל תוספת חיצונית עלולה להיחשב כחריגה מחקיקת ההקפאה

עמ”נ52370-06-11 (ת”א) אי.איי.סי-מרכז הפרסום הישראלי בע”מ נ’ מנהל הארנונה עיריית ת”א

נקבע כי יש לקרוא את הוראות הצו כלשונן ולא להוסיף תנאים נוספים שאינם מופיעים בצו. דרישה לסיווג על ידי מתן פרשנות מרחיבה להוראות הצו מהווה העלאת ארנונה בניגוד לחוקי ההקפאה.

לקריאת פסק הדין