כאשר הטענה שאותה מבקש נישום להעלות איננה נכללת בסמכויותיה של ועדת הערר, הוא יכול להעלותה אך במסגרת עתירה מנהלית.

עע”ם 5640/04 מקורות בע”מ נ’ מועצה אזורית לכיש, [פורסם בנבו] בפסקה 6 (5.9.2005))

כאשר הטענה שאותה מבקש נישום להעלות איננה נכללת בסמכויותיה של ועדת הערר, הוא יכול להעלותה אך במסגרת עתירה מנהלית.

לקריאת פסק הדין