ככלל לא תינתן רשות ערעור לבימ”ש עליון בשאלות הנוגעות לסיווג לצרכי ארנונה, מאחר ושאלות אלו עובדתיות במהותן.

ברמ 1711/13 מנהלת הארנונה בעיריית חולון נ’ תוצרת חקלאית מובחרת בע”מ

ככלל לא תינתן רשות ערעור לבימ”ש עליון בשאלות הנוגעות לסיווג לצרכי ארנונה, מאחר ושאלות אלו עובדתיות במהותן.