כספים שנגבו בניגוד לחקיקת ההקפאה נגבו ללא סמכות והעירייה חייבת להשיבם

ת”א 13153-08 מלון סטרנד הוטל ואח’ נ’ עיריית ירושלים

כספים שגבתה העירייה מכוח סיווג שלא אושר על ידי השרים בניגוד לחקיקת ההקפאה הינם כספים שנגבו ללא סמכות והעירייה חייבת בהשבתם.

לקריאת פסק הדין