כעקרון ניתן להעלות טענת התיישנות כנגד הליכי גביה בהליך מנהלי

עת”מ (נצ’) 142/09 ראובן מיקסנר נ’ ראש עיריית עפולה

גם אם עקרונית ניתן להעלות טענת התיישנות כענגד הליכי גבייה מנהלייים, בנסיבות המקרה דנן אין מקום לטענת ההתיישנות

לקריאת פסק הדין