לא ניתן לדחות על הסף בטענות לחוסר יריבות כאשר זו מבוססת על טענות השנויות במחלוקת

תא (נצ’) 37124-07-13 מ.ע.א. השקעות בע”מ נ’ המועצה המקומית מגדל

נדחתה בקשה למחיקה על הסף של תביעה להשבת היטלי פיתוח מחמת שיהוי וחוסר יריבות. נקבע כי מדובר בתביעת השבה וכי טענות הסף מבוססות על עובדות שנויות במחלוקת של ממש. באשר לביוב נקבע כי הוא צריך להתברר בפני ועדת הערר לענייני ביוב שמוסמכת להאריך את המועד .