לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית בטענות בסמכות ועדת ערר לארנונה

תצ (ת”א) 11994-02-12 אלון אבנר נ’ עיריית תל אביב.

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילה של סיווג שגוי למכבסות בתחומי העיר תל אביב שמסווגים לפי התעריף השיורי למשרדים שירותים ומסחר ואמורים להיות מסווגים לפי התעריף לבית מלאכה. בית המשפט קבע כי הדרך היעילה וההוגנת לבירור הטענות הינה במסגרת השגה וערר ולא במסגרת תובענה ייצוגית.