לא ניתן להטיל היטלי פיתוח ללא חוקי עזר , גם לא באמצעות חברת בת המבצעת את העבודות בפועל

תא”מ 7289-04-11 אליהו בקל נ’ החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע”מ

התובע, רכש מגרש במעלה אדומים ונדרש לשלם לנתבעת, חברת בת של העירייה המבצעת את הפיתוח, עבור הוצאות הפיתוח סך של 310,000 ₪, הכוללים 42,759 ₪ עבור מע”מ. התובע דרש לבטל את החיובים ולחילופין לקבל חשבונית מס על מנת שיוכל להזדכות בחלק המע”מ. ביהמ”ש קבע כי האחריות לפתח את האזור מוטלת על העירייה, וסמכותה לגבות תשלום מהתושבים בגין הפיתוח מותנית בחקיקת חוקי עזר המפרטים את תעריפי האגרות וההיטלים. בלא חוקי עזר הקובעים תעריפים ברורים ומדויקים לכל הנישומים, אין באפשרות העירייה לגבות כספים מן התובע. בית המשפט קבע שעל הנבתעת להפיק לתובע חשבונית מס והוא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה השבה מלאה של הוצאות הפיתוח ששילם. בית המשפט לא שלל את האפשרות שהנתבעת תשיב לתובע את מה ששולם לה ותפנה לעירייה בדרישה לקבל תשלום עבור העבודות שביצעה.

לקריאת פסק הדין