לא ניתן להעלות טענת התיישנות כנגד הליכי גבייה מנהליים

ראה: עת”מ 1275/07 קוק אלי נ’ מ.מ. רמת השרון,

אי נקיטת צעדים ע”י הרשות לגביית חוב מנהלי, לא תיבחן כעילה עצמאית לפי חוק ההתיישנות, אלא, כאחד ממרכיבי המעשה המנהלי לפי כללי המשפט המנהלי; מותר לרשות מנהלית לנסות לגבות חוב מנהלי בצמתים השונים בהם היא פוגשת את החייב. כך פסק ביהמ”ש המחוזי בת”א בשבתו כבימ”ש לעניינים מנהליים (כב’ השו’ שרה דותן). ניתן פסק דין לפיו: (1) התכתבות של נישום עם העירייה אינה עוצרת את מרוץ הזמנים שנקבע לעתירה מנהלית. (2) “חוב מנהלי” קרוב במהותו ל”חוב שיפוטי פסוק” והתיישנות לגביו לא תיבחן כעילה עצמאית לאור חוק ההתיישנות, אלא, כאחד ממרכיבי המעשה המנהלי הנבחן על-פי כללי המשפט המנהלי. (3) אמצעי האכיפה לגביית חובות על-ידי הרשות מנהלית, רחבים יותר מאשר במשפט הפרטי, מטעמים כלכליים וציבוריים, ולכן סנקציה של הרשות מול החייב בצמתים שונים בהם היא פוגשת אותו- לגיטימית, לרבות, אי מתן אישורים שונים.

לקריאת פסק הדין